Burn-out

Wat is het?

Om burn-out uit te leggen aan cliënten maak ik wel eens de vergelijking met een batterij. Wanneer we een batterij niet tijdig opladen, loopt deze leeg. Wanneer we niet zorgzaam omspringen met een batterij, werkt deze niet meer optimaal en gaat het zelfs kapot. Burn-out is het resultaat van jaren over je grenzen heen gaan (op je werk, in de relatie met belangrijke anderen, in je hobby…). Je verlegt je grenzen in de hoop anderen gelukkig te maken. Je past je aan aan je omgeving, omdat je goed wil doen. De valkuil daarbij is dat je steeds verder staat van jezelf en wat jij wilt of nodig hebt.

Hoe herken je burn-out?

Burn-out wordt gekenmerkt door een sterke vermoeidheid of uitputting (mentaal en fysiek). Daarnaast ben je niet meer in staat helder te denken en/of er is sprake van vergeetachtigheid, aandachts- en concentratieproblemen. Je ervaart sterke, oncontroleerbare emotionele reacties, waarin je jezelf niet herkent. Tegenover het werk heb je een sterke weerzin. Je neemt mentaal afstand en bent niet meer geïnteresseerd in of enthousiast over de uit te voeren taken.

Bij een vermoeden van burn-out worden enkele vragenlijsten afgenomen. Aanvullend op jouw verhaal geven de vragenlijsten uitsluitsel over wat er aan de hand is.

Wat kan je eraan doen?

Het herstellen van een burn-out vraagt tijd en energie. Een hogesnelheidstrein heeft ook tijd en ruimte nodig om uit te bollen, tot stilstand te komen. We zoeken samen hoe je kan recupereren door bepaalde energievreters terug te dringen en je energiegevers voorop te stellen. Om (opnieuw) assertief je grenzen te kunnen aangeven laat ik je connecteren met jezelf en leer ik jezelf afvragen wat jij nodig hebt, wat voor jou belangrijk is. In een latere fase werken we ook aan hervalpreventie en re-integratie op de werkvloer.

Vraag een afspraak

Wens je een afspraak? Vul onderstaande gegevens in. Ik neem zo snel mogelijk contact met je op om een gesprek in te plannen.